Η Φιλοσοφία μας
Η φιλοσοφία του ελληνικού εργαστηρίου.
 
Αναγνωρίζοντας αρχικά το έργο μας είναι αρκετά σημαντικό, μεγάλης ευθύνης και δεν επιτρέπονται λάθη χειρισμού και εκτιμήσεων.
 
Το στάδιο της αποκατάστασης είναι ένα σπουδαίο κεφάλαιο για τον κάθε ασθενή που όλοι πρέπει να γνωρίζουν  για να έχουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα για κάθε ξεχωριστή περίπτωση. Για να επιτύχουμε τα καλύτερααποτελέσματα υπάρχουν προϋποθέσεις : επιστημονικότητα, τεχνογνωσία,
 
αναγνώριση των αναγκών του κάθε ασθενή  και πολλά άλλα στοιχεία πουαπαιτούνται να εξετάσουμε για κάθε περίπτωση. Κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός, κάθε πάθηση αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Με υπόβαθρο των
 
γνώσεων που μας  προσφέρει η επιστήμη, τη συνεχής επικοινωνία με ΙΑΤΡΟΥΣ και ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ σε συνδυασμό της τεχνογνωσίας που προσφέρει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ και πάνω από όλα με σεβασμό προς τον άνθρωπο η επιτυχία είναι αναμφίβολη. 
 
Η τεχνογνωσία από μόνη της δεν είναι επαρκής. Η εμπειρία που κατέχουμε, η κατανόηση των βασικών αναγκών του ασθενούς, η επιμέρους προσέγγιση για 
 
κάθε ασθενή αποτελούν συστατικά που είναι αναγκαία γι’ αυτό το έργο.
 
Με τον κάθε ασθενή δημιουργούμε αληθινή σχέση. Επιζητάμε την επικοινωνία καθώς και την συνεργασία διότι σκοπός μας είναι να αντιληφθούν οι ασθενείς τη 
 
σκοπιμότητα των προτεινόμενων λύσεων και βοηθημάτων ώστε κάθε κατασκευή να ανήκει ΜΟΝΑΔΙΚΑ στον κάθε ασθενή. Το πιο πολύτιμο κεφάλαιο είναι η 
 
ικανότητα να συνεργαστούμε με τον ασθενή. Εδώ είμαστε γενναιόδωροι με το χρόνο μας και την προθυμία μας.
 
Για μας οι άνθρωποι που θέλουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες καθώς και με τη δύναμή τους  να συνεχίζουν στην καθημερινότητα είναι ΠΡΟΤΥΠΑ.
Ιωαννίνων 69 & Θεοδοσίου 1, Χαλάνδρι